Duomenų trynimas

Gegužę įsigaliojęs ES bendrasis duomenų apsaugos reglamentas įpareigoja įmones tinkamai rinkti, laikyti, valdyti ir apsaugoti savo klientų duomenis.

Viena iš naujovių – vartotojų teisė būti pamirštiems, kurią įmonės privalo užtikrinti neatstatomai ištrinant jų asmens duomenis.

Siekiant ištrinti duomenis, kurių nebūtų galima atstatyti vėliau, kietojo disko formatavimo tikrai nepakanka. Tam reikalingi pažangūs sprendimai, galintys pateikti įrodymų, kad duomenys buvo pašalinti visam laikui.

Saugumo ekspertai rekomenduoja duomenis iš visos IT įrangos ir elektronikos įrenginių trinti naudojant sertifikuotus trynimo sprendimus, kurie atitinka tokius standartus, kaip HMG Infosec ar DoD 5220.22.M, ir yra patvirtinti vyriausybinių organų, kaip NATO. Be to, klientui prašant galėsite pateikti ištrynimą liudijantį sertifikatą, įrodantį, kada ir kaip buvo pašalinti jo asmens duomenys.

„Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas ištrintų su juo susijusius asmens duomenis, o duomenų valdytojas yra įpareigotas nepagrįstai nedelsdamas ištrinti asmens duomenis. <…>
Kai duomenų valdytojas viešai paskelbė asmens duomenis ir pagal 1 dalį privalo asmens duomenis ištrinti, duomenų valdytojas, atsižvelgdamas į turimas technologijas ir įgyvendinimo sąnaudas, imasi pagrįstų veiksmų, įskaitant technines priemones, kad informuotų duomenis tvarkančius duomenų valdytojus, jog duomenų subjektas paprašė, kad tokie duomenų valdytojai ištrintų visas nuorodas į tuos asmens duomenis arba jų kopijas ar dublikatus“ (BDAR, 3 skirsnis, 17 str.).

Rekomenduojame: Blancco

Neatstatomai trinami duomenys iš stacionarių ir nešiojamų kompiuterių

Neatstatomai trinami sudėtingi serveriai ir duomenų saugojimo aplinka

Neatstatomai trinami failai ir katalogai, įvairių įrenginių flash atmintis

Blancco ataskaitos užtikrina išsamią audito seką, reglamentuojamą ir atitinkančią teisės audito poreikius

Neatstatomai trinami išmanieji telefonai ir planšetiniai kompiuteriai

Neatstatomai trinama debesų kompiuterija ir virtualios mašinos

Detalių ataskaitų su svarbiais kiekvieno trynimo įrodymais generavimas

Trinami visi duomenys, įskaitant paslėptus sektorius